Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
 • Bilder
 • Dokumenter
 • Gravsteiner
 • Album
  Alle media
  Kirkegårder
  Steder
  Notater
  Datoer og jubileer
  Kalender
  Rapporter
  Kilder
  Arkiver
  DNA tester
  Statistikk
  Bytt Språk
  Bokmerker
  Ta kontakt
  Be om brukerkonto

  Del Skriv ut Legg til bokmerke

  Rapporter


   #   Rapportnavn   Beskrivelse 
  1. All the women in the database sorted on first name En oversikt over alle kvinner i filen sortert etter fornavn 
  2. All the men in the database sorted on first name Alle mennene i databasen sortert etter fornavn 
  3. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
  4. Changed persons in the last 90 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
  List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
  5. Changed photos, without links to people Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
  6. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
  7. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
  8. sources: citation texts - with frequency of occurence sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description 
  9. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
  10. individuals without places individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
  11. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
  12. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
  13. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
  14. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
  15. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
  16. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
  17. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
  18. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
  19. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
  20. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
  21. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
  22. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
  23. individuals with 50. birthdate this year or next year individuals with 50. birthdate this year or next year  
  24. individuals with 60. birthdate this year or next year individuals with 60. birthdate this year or next year  
  25. individuals with 65. birthdate this year or next year individuals with 65. birthdate this year or next year  
  26. individuals with 70. birthdate this year or next year individuals with 70. birthdate this year or next year  
  27. individuals with 75. birthdate this year or next year individuals with 75. birthdate this year or next year  
  28. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
  29. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
  30. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
  31. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
  32. individuals, by place of birth individuals, sorted by place of birth 
  33. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
  34. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
  35. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
  36. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
  37. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
  38. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
  39. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
  40. families with missing partners families with missing partners  
  41. families with missing partners but WITH marriage date families with missing partners but WITH marriage date 
  42. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
  43. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
  44. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
  45. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
  46.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
  47. Families sorted according to number of children  
  48. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
  49. families: wifes families: wifes  
  50. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
  51. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
  52. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
  53. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
  54. Places without coordinates  
  55. Wezen, Orphans Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input.  
  56. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
  57. individuals with mother, but without father (father is missing) Individuen met hun mother maar waar de vader mist 
  58. families: individuals with father, but without mother (mother is missing) Gezinnen met een missende mother 
  59. Places ordered by the last entered Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde 
  60. all occuring second place name levels p, including frequency, all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau 
  61. all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
  62. All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.  
  63. All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
  64. Faulty birth dates Foutieve geboortedatums 
  65. Faulty burial dates foutieve begraafdatums 
  66. Faulty death dates foutieve overlijdensdatums 
  67. Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
  68. Husband is female Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
  69. People born after they died Personen geboren nadat ze overleden zijn.  
  70. The wife is male Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd 
  71. Born after Baptized Persons who are born after they are baptized Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. 
  72. People buried before death Mensen die begraven zijn voordat ze zijn gestorven 
  73. Places with an empty description but with coordinates Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten 
  74. Ages of people when they died Leeftijden van overleden personen 
  75. Age of people when they died leeftijd van personen ten tijde van overlijden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days. Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen 
  76. People without a default image Mensen zonder een standaard klikplaatje 
  77. Show private notes Toon privé notities 
  78. Orphaned families Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen mother 
  79. People with the same surname as their mother People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother 
  80. Different surname as both parents People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.  
  81. People with a different surname as their father People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) 
  82. People ordered with the age of their parents People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader 
  83. Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn.  
  84. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
  85. People born into more families Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren 
  86. Wrong place names for PERSONS Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
  87. Wrong place names for FAMIILIES Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
  88. Media statistics Media statistieken 
  89. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
  90. Media which are always visible Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd 
  91. Media not associated with a tree Media die niet aan een boom vastzit 
  92. Media without coordinates Media zonder coordinaten 
  93. Media with coordinates Media met coordinaten.  
  94. Media with associated people, *without* having media linked to an event Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.  
  95. Media with associated people, *with* having media linked to an event Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis  
  96. Media which are set as "default photo" Media die als standaard foto zijn aangevinked 
  97. Media which are *not* set as "default photo" Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked 
  98. People *with* associated media, but *without* default photo Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje 
  99. Levende personen Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
  100. Levende Savenije's Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien 
  101. People without any dates Mensen zonder enige datums 
  102. Documents linked to people not to an event Documenten die aan een persoon gelinked zijn.  
  103. Children born before their mother Kinderen geboren voor hun mother 
  104. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
  105. Children born after the death of their mother Kinderen geboren na de dood van hun mother 
  106. Children born after 9 months after their father's death Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood 
  107. Number of people originating from first level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp 
  108. Number of people originating from second level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente  
  109. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
  110. Frequencies of origin of people Frequencies van de geboorteplaats van mensen 
  111. Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.  
  112. List of men who were eligable to fight in the papal wars Lijst van mensen die eventueel als Zouaaf tegen Garibaldi gevochten zouden kunnen hebben 
  113. Statistics of places where people were baptized Statistieken waar mensen gedoopt zijn.  
  114. Frequency of people's marriage place Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn 
  115. Families: husbands/wives, sorted by place of marriage Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk 
  116. families: couples with same last names Gezinnen, stellen met dezelfde last_name 
  117. Persons whose last name is the same as the last name of their mother Personen met dezelfde achternaam als hun moeder 
  118. persons whose last names are different from last name of father *and* last name Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder 
  119. Placenames in the Netherlands without maps Plaatsnamen in Nederland waaraan nog geen oude kaart is verbonden 
  120. Distance between death place and the place burried (in Km) Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers  
  121. Places sorted from biggest entity to smallest  
  122. People with non-alphabetic characters in their name Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.  
  123. Number of people with the same last and first name ordered alphabetically Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt 
  124. Couples having the same names Partners die dezelfde namen hebben 
  125. Distance in kilometers between place of birth and place of death Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden 
  126. Distance in kilometers between birth place and baptism place Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop 
  127. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles without names - occurring titles with frequency  
  128. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles with corresponding names  
  129. Sources: citations associated with families, just the link Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link 
  130. Associations between people Verbindingen tussen personen 
  131. individuals: people with nicknames, ordered on nicknames Mensen met bijnamen of roepnamen 
  132. Sources with frequency and persons, ordered by sources  Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen 
  133. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. 
  134. individuals: death causes without names (including frequency)  Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie 
  135. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. 
  136. individuals with different deathplace and place of burial  Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden.  
  137. sources without any citations Bronnen zonder enige citaten 
  138. individuals who died on their birthday individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth)  
  139. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Personen die bekend waren onder een andere naam, dus geen bijnamen 
  140. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Mensen die onder een andere naam bekend stonden, gesorteerd op de andere naam 
  141. individuals: events: emigrated persons Mensen die geemigreerd zijn.  
  142. sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam 
  143. individuals: events: occupations with names  Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen 
  144. individuals: events: occupations without names (including frequency)  Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep  
  145. individuals: events: occuring occupations ordered on frequency  Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen.  
  146. individuals: events: peoples with "empty" residences (check for data plausibilit Personen waar de woonplaats leeg is, check op waarschijnlijkheid van voorkomen.  
  147. individuals: events: residences with associated names Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde.  
  148. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by occupation Boeren, gerangschikt op de omschrijving van het beroep 
  149. sources: citations with associated individuals, ordered by citation text Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.  
  150. Children born after mother is buried Kinderen geboren nadat moeder begraven is 
  151. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by farmer's name  Mensen die landbouwer of boer waren. Gerangschikt op de namen van de boeren/landbouwers 
  152. sources with notes, including note contents  Bronnen met notities, inclusief de inhoud 
  153. individuals with associated notes  personen met geassocieerde notities 
  154. Unused place names Ongebruikte plaatsnamen 
  155. Duplicate events for the same person Dubbele gebeurtenissen voor individuen 
  156. List eventypes List even types with eventypeID 
  157. Changes made by users Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen 
  158. Families with only one spouse and no children Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen) 
  159. Children with a different Metaphone than their father Kinderen met een andere metafoon dan hun vader. Omdat achternamen soms een weinig in spelling verschillen wilde ik die uitsluiten en in die zin zouden er minder namen in moeten staan. Because the spelling of a surname is sometimes slightly different but the sound isn't, I wanted to make a report which compared the sound of the last name of the children with the sound of the last name of the father 
  160. Couples of whom at least one were born or died in the peat colonies Lijst van echtparen waarvan er minstens een van hen in de Kanaalstreken of monden is geboren of gestorven 
  161. People with a burial place but no headstone Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen 
  162. People sorted on ID Mensen gesorteerd op het ID 
  163. Age in weeks of Children who died before 1 Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden 
  164. Age in years, weeks, days Leeftijd in jaren, weken en dagen 
  165. Age in Years, Weeks, Days,  
  166. Frequency of names Frequentie van namen 
  167. Length of marriage, ordered by alphabet Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet 
  168. Length of marriage, ordered by length of marriage Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd 
  169. Report List and code, lijst met alle rapporten en code If the tree is mentioned as savenije please replace with your won tree. Als de naam van de tree=savenije vervang die door uw eigen stamboom naam 
  170. All wrong dates Alle foutieve datums